Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Gdzie szukać pomocy?


W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego 73, od poniedziałku do piątku,
pracownicy Poradni udzielają porad i konsultacji
zainteresowanym nauczycielom i rodzicom
(w tym także porady telefoniczne, tel. 67 25 65 143).


W Poradni udziela się pomocy:

 • psychologicznej,
 • pedagogicznej,
 • logopedycznej.

Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla dzieci:

 •  wspomagająca ogólny rozwój,
 •  z wadami wymowy,
 •  niepełnosprawnych,
 •  z trudnościami w nauce,
 •  moczących się i ich rodzin,
 • przejawiających zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania.

Interwencje kryzysowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów

Konsultacje porady, zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone w placówkach oświatowych i na terenie Poradni.

Pomoc mogą otrzymać:

 • dzieci i młodzież od 0 do 19 roku życia,
 • ich rodzice (prawni opiekunowie),
 • nauczyciele (przedszkoli i szkół).

Dzieci i młodzież przyjmowane są na badania w Poradni wyłącznie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów:

 • po wcześniejszej rejestracji,
 • bez skierowań.

Rejon działania Poradni:

 • Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski,
 • Miasto i Gmina Wieleń,
 • Gmina Drawsko.

Poradnia udziela pomocy:

 • dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkoli i szkół, lecz zamieszkujących w rejonie działania,
 • dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek mających siedzibę na terenie Poradni.

 

Poradnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo; w budynku funkcjonuje winda.