Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA
na rok szkolny 2017/2018

 w zakresie grupowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych w szkołach

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z UCZNIAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

    

    1.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej -

radzenie sobie ze złością

 klasy IV

2 godz.

Psycholog
Dorota
Krzysztoń-Sikora

Pedagog
Anna Jacuńska

    2.

Jak zaplanować swój czas na naukę 
i wypoczynek?                                         Klasy VI

1 godz.

Pedagog
Edyta  
Poznaniak-Helak

    3.

Internet- mój przyjaciel czy wróg?

1 godz.

Pedagog
Edyta   Poznaniak-Helak

    4.

Czy moje szczęście zależy od alkoholu, narkotyków?

1 godz.

Pedagog
Edyta   Poznaniak-Helak

    5.

Stres, jak na mnie wpływa i jak sobie z nim radzę

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

    6.

Cyberprzemoc, fonoholizm – zagrożenia wirtualnej rzeczywistości

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    7.

Nie przegraj – profilaktyka zachowań ryzykownych

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    8.

Kim chcę być i do czego dążę
- zajęcia dla kl. VII

1 godz.

 

Pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak

 

 GRUPOWE FORMY PRACY Z RODZICAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

    1.

Jak skutecznie motywować moje dziecko do nauki?

1 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

    2. 

Problemy okresu dorastania

1 godz.

Pedagog
Edyta   Poznaniak-Helak

    3. 

Internet- osiągnięcie cywilizacji czy zagrożenie dla naszych dzieci?

1 godz.

Pedagog
Edyta Poznaniak-Helak

    4. 

Jak wspierać dziecko w nauce?

1 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

    5. 

Rodzic najważniejszym wychowawcą

1 godz.

 

Pedagog
Edyta Poznaniak-Helak

    6. 

Rozwój zainteresowań i uzdolnień   
u mojego dziecka

1 godz.

 

Pedagog
Edyta   Poznaniak-Helak

    7.

Jak pomóc dziecku rozpoczynającemu naukę w klasie IV?

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    8.

Mamo, tato, jestem uczniem! Siedmiolatek w progach szkoły

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    9.

Jak pomóc dziecku w domu w nauce czytania ze zrozumieniem ?

1 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

   10.

Organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

1/2 godz.

Pedagog
Edyta   Poznaniak-Helak

   11.

Jak egzekwować obowiązki u dziecka?

1 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

   12.

Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?

1 godz.

Pedagog
Edyta Poznaniak-Helak

   13.

Karać, czy wyciągać konsekwencje ?

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

   14.

Porozumiewanie bez przemocy wg M. Rosenberga

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

   15.

Cyberprzemoc, fonoholizm – zagrożenia wirtualnej rzeczywistości

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

   16.

Autodestrukcja

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

   17.

Estetyczne plastrowanie –
ETTHNO –Kinesiotaping
w logopedii / neurologopedii

1 godz.

Logopeda
pedagog
Julita Gowor

 

GRUPOWE FORMY PRACY Z NAUCZYCIELAMI

Lp.

Tematyka

Czas trwania zajęć

Prowadząca

    
    1.

Jak interpretować opinie/orzeczenia?

2 godz.

Pedagog
psycholog

    2. 

Jak pracować z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie IV z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ?

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    3.

Zasady współpracy szkoły z domem rodzinnym

1,5 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

    4. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście regulacji prawnych

2 godz.

Psycholog
Dorota
Krzysztoń-Sikora

    5. 

Nauczyciel jako osoba znacząca dla uczniów

1,5 godz.

Pedagog
Anna Jacuńska

    6.

Pozyskiwanie rodzica jako partnera do współdziałania celem wspierania rozwoju dziecka

1 godz.

 

Pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak

    7.

Szkolne gry uczniów - jak sobie z nimi radzić?

1 godz.

 

Pedagog
Anna Jacuńska

    8.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego jedną z przyczyn trudności w nauce

1 godz.

 

Logopeda/pedagog
Elwira Mąka

    9.

Uczeń z uszkodzonym wzrokiem  w szkole masowej

1 godz.

Logopeda/pedagog
Elwira Mąka

    10.

Karać, czy wyciągać konsekwencje?

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

    11.

Porozumiewanie bez przemocy wg M. Rosenberga

1 godz.

Psycholog
Katarzyna Kędzierska

    12.

Autodestrukcja

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    13.

Interwencja w przypadku krzywdzenia dzieci

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    14.

Cyberprzemoc, fonoholizm – zagrożenia wirtualnej rzeczywistości

1 godz.

Psycholog
Agnieszka Grzeszczak

    15.

ETTHNO-Kinesiotaping
w logopedii / neurologopedii

1 godz.

Logopeda
pedagog
Julita Gowor

    16.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście regulacji prawnych

1 godz.

Dyrektor, psycholog
Dorota              Krzysztoń-Sikora